פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales Department

All questions regarding orders can be asked here, as well as any pre-sales questions should be sent here

 Technical Support

Technical related problems such as accessibility issues, error analysis, etc. can be discussed here, this includes technical support for all services